Đăng ký Đăng nhập

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên website này được viết bởi những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xổ số và chỉ để tham khảo. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng thông tin.

Trong bất kỳ trường hợp nào, ST666nhacai.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này.

ST66 nhacai miễn trừ trách nhiệm
ST66 nhacai miễn trừ trách nhiệm

Một số đường dẫn (URL) ra những trang web bên ngoài trong website này nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. ST666nhacai.com không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/links đó. Việc sử dụng các links/website đó trên trang này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm.

ST666nhacai.com cố gắng giữ cho website này luôn hoạt động bình thường nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting… nằm ngoài khả năng của ST666nhacai.com, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ cố gắng thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.

Website này  chỉ dùng cho những người sử dụng tiếng Việt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam và từ 18 tuổi trở lên.